کمیته صیانت از افراد بزه دیده در مهریز تشکیل می شود

کمیته صیانت از افراد بزه دیده در مهریز تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین در یزد؛ مرتضی حدادزاده در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان مهریز بیان داشت: یکی از برنامه مهم، شورای پیشگیری از وقوع جرم، صیانت از افراد بزه دیده است که باید با تشکیل یک کمیته این امر را سازمان دهی کرد.
این مقام قضایی افزود: با تشکیل این کمیته، همه افرادی که به نوعی دچار بزه دیدگی شدند، می توانند در نهایت محرمانگی و حفظ آّبرو، مشکلات خود را برای پیشگیری از آسیب های بیشتر در این کمیه مطرح نمایند.
وی تصریح کرد: با مراجعه افراد آسیب دیده از جمله زنان و کودکان به دور از هیاهو به آسیب های وارد شده رسیدگی می شود.
حدادزاده حفظ اسرار و آبروی مردم را یک اصل مهم دانست و ابراز کرد: این کمیته می تواند با ایجاد امید در دل مراجعین و ارائه مشاوره های لازم، از گسترش بزه دیدگی جلوگیری نماید. 
وی با تأکید بر تأمین امنیت و صیانت از افراد بزه دیده از جمله حفظ کرامت بانوان، عنوان کرد: افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزش‌های اختصاصی به تمامی افراد از جمله بانوان در زمینه مقابله با بزه های احتمالی، نقش بسیار به سزایی در صیانت، کرامت و تامین امنیت شهروندان دارد.

48