چه اشکالی دارد رئیس صنف چلوکبابی‌ها، سرپرست تیم ملی والیبال شود؟

چه اشکالی دارد رئیس صنف چلوکبابی‌ها، سرپرست تیم ملی والیبال شود؟

 محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال در رابطه با انتخاب رضا (علی) عسگری، رئیس صنف چلوکبابی و تالارهای پذیرایی قزوین به سمت سرپرست تیم ملی نوجوانان والیبال به برنامه چند چند گفت: «یک نفر می‌تواند هر شغلی داشته باشد و در حوزه ورزش هم کار خودش را انجام دهد، اینکه یک نفر بتواند رشد کند و بشود رئیس اتحادیه یک صنفی، این نه جرم است و نه خلاف، یک توانایی این آدم داشته که بتواند بعضی از کارها را انجام دهد.»


داورزنی در ادامه گفت: «ما افتخار می کنیم در کشوری زندگی می کنیم که یک روز یک دستفروشی از قزوین معلم می شود و بعد هم رئیس جمهور این کشور مانند آقای شهید رجائی.»
رئیس فدراسیون والیبال همچنین در گفتگویش افزود: «با آقای عسگری ما به عنوان فدراسیون نه رابطه‌ای داشتیم از قبل و نه شناخت جدی. دیدیم به عنوان سرپرست تیم شهرداری قزوین خوب کار می کند و سرمربی تیم آقای آرمات با ایشون تعامل خوبی دارند. بنابراین طبیعی است که انتخاب شوند.» 


داورزنی در این رابطه که آیا زبان انگلیسی عسگری به عنوان سرپرست تیم ملی نوجوانان در حدی است که بتواند از حق تیم در مسابقات جهانی دفاع کند، گفت: «زبان انگلیسی ایشان به اندازه‌ای است که نسبت به سرپرست های دیگری که با فدراسیون کار کردند چیزی کم ندارند.»


254 251