پیشنهاد تحلیلگر آمریکایی برای بیرون کردن ترامپ از کاخ سفید

پیشنهاد تحلیلگر آمریکایی برای بیرون کردن ترامپ از کاخ سفید

به گزارش خبرآنلاین، فریدمن نوشت:


میچ مک کانل باید هیأتی از رهبران حزب جمهوری خواه را به کاخ سفید راهی کند تا به ترامپ بگوید که باید فوراً استعفا دهد ـ  یا در غیر این صورت آنها به دموکرات ها پیوسته و او را استیضاح می کنند. وگرنه هموطنان آمریکایی، آنچه امروز دیدید عادی خواهد شد.311311