پلوسی به پنس: ترامپ را فورا برکنار کن و گرنه استیضاحش می‌کنیم

پلوسی به پنس: ترامپ را فورا برکنار کن و گرنه استیضاحش می‌کنیم

پلوسی در نشستی خبری از «مایک پنس» معاون ترامپ درخواست کرد با استناد به متمم ۲۵ قانون اساسی آمریکا برکناری رئیس جمهور آمریکا را میسر کند.


وی خاطرنشان کرد، درصورتی که پنس نتواند از این طریق موجب برکناری ترامپ شود، رویه استیضاح ترامپ پیش گرفته خواهد شد.


پلوسی ضمن محکوم کردن حمله روز چهارشنبه هواداران ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا گفت:‌ «این اقدام فتنه‌انگیزانه، حمله‌ای توصیف ناپذیر علیه ملت و مردم ما بود».


او در ادامه گفت: «من از رهبر دموکرات سنا حمایت می‌کنم که از معاون رئیس جمهور درخواست کرد این رئیس جمهور را با فعال کردن فوری متمم ۲۵ برکنار کند. اگرمعاون رئیس جمهور نتواند این کار را انجام دهد کنگره ممکن است برای پیش بردن استیضاح آماده شود».


پلوسی در ادامه گفت، رئیس پلیس کنگره و دیگر مقامات امنیتی مربوط به این نهاد باید به‌خاطر سهل‌انگاری اخراج شوند.


311311