وقتی بوستان شهدای هسته ای پرند دسترسی محلی آسانی برای ساکنان آن ندارد

وقتی بوستان شهدای هسته ای پرند دسترسی محلی آسانی برای ساکنان آن ندارد

به گزارش خبرآنلاین از پرند: از طرفی مسیربه گونه ای چیده شده است که ابتدا باید یک مسیر طولانی طی شود تا ساکنان این شهر یا افرادی که از مسیر فرودگاه امام وارد شهر می شوند، از بریدگی‌خطرناکی عبور کنند و خط سیر پرترافیک جاده ای که از آزادراه ساوه وارد پرند می شود را بشکنند و آنگاه وارد این پارک شوند که احتمال تصادف در این حالت را افزایش می دهد و خدای ناکرده اگر چنین اتفاقی صورت گیرد، چه کسی پاسخگوست؟ 
این موارد نشان می دهد که شهرداری وشورای شهر پرند علیرغم همتی که برای ساخت این پارک به خرج دادند، در مدنظرقراردادن یک دوربرگردان یا دسترسی محل آسان به این پارک نتوانستند شرایط قابل توجهی را برای مردم پرند به ارمغان بگذارند آنهم به دلیل جانمایی نامناسب پارک شهدای هسته ای .


46