نظر خواننده جوان پاپ درباره واکسن ایرانی و واکسن آمریکایی

نظر خواننده جوان پاپ درباره واکسن ایرانی و واکسن آمریکایی

درباره واکسن ایرانی کرونا گفت: با توجه به اطلاعاتی که دارم خودم این واکسن را استفاده می‌کنم و به بقیه نیز استفاده از آن را توصیه می‌کنم.


وی در ادامه افزود: برادرم مدیر عامل شرکت تولید واکسن است و قرار است واکسن‌های متخصصان ایرانی را تا آخر شهریور ماه ۱۴۰۰ به تولید انبوه برسانند. طبق گفته برادرم، هر کشوری مردمانش ژن مخصوص به خود را دارند و ازین رو واکسنی که ساخته می‌شود به ژن آن مردم بستگی دارد.


 این خواننده پاپ درباره واکسن آمریکایی کرونا گفت: واکسن آمریکایی اول ویروس را وارد بدن می‌کند و سپس پاد زهر آن در بدن تولید می‌شود و این خطرناک است. واکسن ایرانی این گونه نیست و به همین دلایل مردم را به استفاده از این واکسن ایرانی تشویق می‌کنم.


۲۴۱۲۴۱