مصوبه جدید کارگروه تنظیم بازار درباره قیمت میوه شب عید

مصوبه جدید کارگروه تنظیم بازار درباره قیمت میوه شب عید

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،در صد و نوزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار با تصویب قیمت پرتقال تامسون شمال، تصمیماتی برای تنظیم بازار میوه پایان سال اتخاذ شد.


متن مصوبات کارگروه تنظیم بازار در خصوص وضعیت تنظیم بازار میوه ایام پایانی سال ۱۳۹۹ و نوروز ۱۴۰۰ به شرح زیر است: پیرو تصمیمات بند ۱۴ دستور سایر یکصد و شانزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار (ابلاغی طی نامه شماره ۲۲۴۸۲۱/۶۰ مورخ ۹۹.۰۹.۲۰) در خصوص تعیین مباشر تأمین و نحوه اجرای طرح تنظیم بازار میوه در کمیته ملی راهبری میوه تنظیم بازار مطرح و تصمیمات به شرح ذیل مورد تصویب اعضای کارگروه تنظیم بازار قرار گرفت.


قیمت پیشنهادی کمیته ملی راهبری طرح تنظیم بازار برای خرید پرتقال تامسون شمال به ازای هر کیلوگرم ۱۰.۵۰۰ تومان با لحاظ کلیه هزینه‌های تبعی (شستشو، سورتینگ، سردخانه، حمل‌ونقل، بازرسی و…) تحویل کف کامیون در استان مبدا مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.


استان مازندران به‌عنوان استان تأمین‌کننده پرتقال تامسون شمال و اتحادیه باغداران استان مازندران به صورت متمرکز نیز به‌عنوان مباشر تأمین تعیین گردید.کلیات دستورالعمل تأمین (خرید و ذخیره‌سازی) و توزیع (جذب سهمیه استان و عرضه) سیب درختی و پرتقال ایام پایانی سال ۱۳۹۹ و نوروز سال ۱۴۰۰ کشور و نمونه تفاهم‌نامه‌های مباشرین تأمین و توزیع مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.


با توجه به تعیین سقف پیشنهادی قیمت سیب درختی مقرر گردید برای تأمین سیب درختی طرح تنظیم بازار، استان‌های مقصد (مصرف‌کننده) به صورت غیرمتمرکز و در دامنه قیمتی اعلامی کمیته ملی راهبری (متعاقباً اعلام خواهد شد) نسبت به تأمین با مباشرین استان تولیدکننده اقدام نمایند. ضمناً در صورت تشخیص مدیر طرح، تأمین سیب درختی به صورت متمرکز هم بلامانع است.


تصمیمات کمیته ملی راهبری طرح تنظیم بازار میوه ایام پایانی سال‌جاری در خصوص قیمت خرید، ذخیره‌سازی، مباشر خرید و سازوکار اجرایی طرح تا پایان اجرای آن به‌عنوان مصوبات کارگروه تنظیم بازار تلقی می‌گردد.


۲۲۳۲۲۷