مشاور امنیت ملی ترامپ در صدد استعفا

مشاور امنیت ملی ترامپ در صدد استعفا

به گزارش رویترز، علاوه بر دو مشاور ملانیا ترامپ، همسر ترامپ رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی ترامپ و معاونش متئو پوتینگر گفته اند که در صدد استعفا هستند.


استفانی گریشام، رئیس دفتر ملانیا ترامپ با حمله معترضان به نتایج انتخابات به ساختمان کنگره و آشوب های رخ داده به دنبال آن استعفای خود را اعلام کرد. مقام امور اجتماعی کاخ سفید ریکی نیکتا و سارا متئو، معاون مطبوعاتی کاخ سفید از جمله افرادی هستند که استعفای خودر ا اعلام داشته اند.


اوبراین مشاور امنیت ملی ترامپ نیز به همره معاونش پوتینگر در فکر استعفا هستند..


زمزمه های نیز از استعفای کریس لیدل، معاون رئیس دفتر کاخ سفید شنیده شده است.


در جریان حمله هواداران ترامپ به ساختمان کنگره تعدادی زخمی شدند و گفته شده یک زن نیز کشته شده است. هجوم این افراد به ساختمان کنگره در پی درخواست ترامپ از حامیانش برای اعتراض به شکست او در انتخابات نوامبر صورت گرفته است. ترامپ بارها ادعاهای بی اساس خود درباره تقلبی بودن انتخابات را اعلام داشته است.


311311