قیمت رهن و اجاره در محله های مختلف تهران

قیمت رهن و اجاره در محله های مختلف تهران

به گزارش خبرآنلاین، بررسی نرخ رهن و اجاره در محلات و مناطق مختلف، نشان‌دهنده افزایش نرخ‌هاست به طوری که برای رهن یک واحد 49متری در خیابان دامپزشکی باید 130میلیون تومان پرداخت و یا در محدوده خیابان جیحون برای اجاره واحدهای 45 تا 58 متری مبالغی بین 50 تا 75 میلیون رهن و ماهانه یک تا 2 میلیون تومان اجاره در نظر گرفت.


بیشتر بخوانید: 


هزینه گزاف رهن و اجاره در ولنجک/رهن ۲.۵ میلیارد تومانی ،اجاره ١٠٠ میلیون تومانی


در سایر محلات به نسبت باید هزینه‌های بیشتری در نظر گرفت به طوری که در دروازه شمیران برای اجاره واحدهای 100 تا 120متری باید 250 تا 400میلیون رهن و ماهانه بین 1.5 تا 6 میلیون تومان پرداخت کنید.


 در مناطق شمالی شهر مبالغ اجاره بهاء تقریبا چند برابر می شود و از 10 تا بیش از 30 میلیون تومان باید برای اجاره ماهانه در نظر بگیرید.


رهن و اجاره در محلات مختلف


محدودهمتراژمیزان رهنمیزان اجارهسیدخندان، دبستان50متر50میلیون3.200میلیونسیدخندان، دبستان90متر170میلیون3میلیوندروازه شمیران، خورشید100متر250میلیون1.500میلیوندروازه شمیران،قائن120متر400میلیون6میلیونمیدان صد نارمک85متر200میلیون2میلیونولنجک170متر300میلیون33میلیونزعفرانیه185متر300میلیون16میلیونپاسداران125متر100میلیون5میلیونشهرک راه‌آهن، بنفشه145متر350میلیون--شهرک راه‌آهن، میدان ساحل130متر200میلیون7میلیونجردن، بهرامی400متریک میلیارد15میلیوندروس، محسنیان100متر850میلیون---فردوس، سازمان برنامه75متر150میلیون3میلیونیوسف آباد60متر120میلیون3.500میلیوندولت، کیکاووس120متر100میلیون7میلیونصادقیه127متر160میلیون4.200میلیونیوسف‌آباد،‌مدبر85متر450میلیونیک میلیونیوسف آباد،‌جهان آرا135متر300میلیون8میلیونفرمانیه، اندرزگو150متر350میلیون18میلیونهروی، حسین آباد75متر180میلیون5میلیونمحمودیه135متر320میلیون15میلیونگاندی85متر100میلیون15میلیونظفر110متر100میلیون10میلیونشهید عراقی100متر100میلیون8میلیونمیرداماد، فریدافشار150متر150میلیون17میلیوندروس، هدایت305متر800میلیون28میلیونسهروردی، صابونچی105متر100میلیون6میلیونقلهک، خاقانی140متر300میلیون10میلیونوزرا230متر200میلیون5میلیوندامپزشکی، قلیچ‌خانی49متر130میلیون---سپه، جیحون52متر75میلیونیک میلیونجیحون، هاشمی58متر50میلیون2میلیونکارون، مالک اشتر45متر50میلیون2میلیونبلوار گلاب110متر100میلیون4.500میلیونتجریش250متریک میلیارد30میلیون223224