شوخی جالب حنیف عمران‌زاده

شوخی جالب حنیف عمران‌زاده

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ حنیف عمران زاده کلا شوخ است. همه فوتبالی ها هم با او شوخی دارند چون او با ظرفیت است. امروز حنیف به ساختمان فدراسیون فوتبال رفت تا پیگیر مسایلی باشد. البته خودش در این باره توضیحی نداد. وقتی خبرنگاری از او پرسید چرا به فدراسیون آمده با خنده جواب داد: «آمدم موضوع شستا را پیگیری کنم!»


این جمله او به کنایه از ماجرای پرداخت نشدن طلب شستا از سوی فدراسیون و به مزایده گذاشتن ساختمان فدراسیون فوتبال بود.

252 252