سفیر ایران در ژاپن: ترور سردار سلیمانی هدیه ترامپ به داعش بود

سفیر ایران در ژاپن: ترور سردار سلیمانی هدیه ترامپ به داعش بود

به گزارش خبرآنلاین، رحمانی موحد در گفتگویی با روزنامه "نیکی" ژاپن گفت: به حرف های دولت آینده آمریکا نمی توان مطمئن بود باید اقدامات و عمل آنها را دید. بحران ها و بی ثباتی های امروز خاورمیانه نتیجه حضور و دخالت های آمریکا است.

 وی در خصوص اقدام اخیر ایران در افزایش سطح غنی سازی نیز گفت: غنی سازی بیست درصدی جزو حقوق قانونی ایران در قالب NPT و براساس بند۳۶توافق برجام است. در صورت عمل همه طرف ها به تعهداتشان، برگشت پذیر خواهند بود.

سفیر کشورمان درباره روابط تهران و توکیو نیز اظهار داشت: روابط تاریخی و ریشه دار اقتصادی ایران و ژاپن در گروگان تحریم های غیر قانونی و یکجانبه آمریکا قرار گرفته است. دولت ها بر اساس قطعنامه۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل، ملزم به ایجاد شرایط عادی در مناسبات اقتصادی هستند و عدم توجه به آن نقض تعهدات بین المللی محسوب می شود.

ایران خواهان توسعه روابط با ژاپن درهمه زمینه ها به ویژه اقتصادی است. به نظر ما خرید نفت از ایران و اجرای تعهدات و توافقات مشترک که پس از برجام حاصل شد، یک اقدام فوری و ضروری برای حفاظت از روابط دوستانه و قدیمی دو کشور است.


311311