ریچارد هاس: دوران پساآمریکایی آغاز شده است

ریچارد هاس: دوران پساآمریکایی آغاز شده است

به گزارش خبرآنلاین، ریچارد هاس در رشته توئیت هایی نوشت:


ما شاهد تصاویری بودیم که من هرگز تصور نمیکردم اینجا در پایتخت این کشور ببینم ولی در پایتخت دیگر کشورها چرا. هیچکس در جهان احتمالا دیگر شاهد احترام، ترس یا وابستگی به ما همچون گذشته نخواهد بود. اگر دوره پسا آمریکای تاریخ شروع باشد، به طور قطع آن همین امروز باشد.


وی ادامه داد:در زمان خروج بنجامین فرانکلین از کنوانسیون قانون اساسی از او درباره نوع دولتی که بر سر آن توافق شد، سوالی پرسیدند. پاسخ این بود "یک جمهوری. البته اگر بتوانید آن را نگاه دارید." امروز از زمان جنگ داخلی کمتر از هر زمان دیگری مشخص شد که ما میتوانیم.


او تصریح کرد: فقط این نیست که زمان زیادی به طول انجامد تا ما بتوانیم به طور قابل اعتمادی حاکمیت قانون را تقویت کنیم. همچنین زمان زیادی طول میکشد تا ما متحدانمان را برای تکیه به خودمان متقاعد کنیم یا بتوانیم دیگران را موعظه کنیم که به حد کافی برای داشتن تسلیحات هسته ای با ثبات نیستند. این یک بحران داخلی با تبعات هنگفت است.


هاس در پایان نوشت: این تبعات برای انتقال مسالمت آمیز قدرت، برای مستثنی بودن آمریکا و برای درخشش "شهری بر فراز تپه" زیاد است. ما از قبل آنچه را که لازم بود درباره این رئیس جمهور بدانیم، میدانستیم؛ سوال اینجاست که ما چطور به جایی رسیدیم که این همه آمریکایی تا این حد مشتاق هستند تا دموکراسی را دور بیندازند؟
311311