دو حادثه کمتر از ۲۴ ساعت در جاده وهن آباد/جاده های خراب بدون علائم رانندگی

دو حادثه کمتر از ۲۴ ساعت در جاده وهن آباد/جاده های خراب بدون علائم رانندگی

به گزارش خبرآنلاین در عین اینکه ما بعضا فرلموش کرده ایم جاده ها را بابهسازی و ایجادعلائم امن کنیم، چه بهتراست که یاد بگیریم که حداقل مسئولیت بروز چنین وقایعی را بپذیریم.


حادثه فوق و نیز یک حادثه دیگر که درتصاویر آمده است در جاده وهن اباد به رباط کریم رخ داده است که دریک حادثه باعث سرنگونی پراید و در واقعه دیگر واژگونی پژو۲۰۶ را به بار آورد که دراین دو حادثه راننده پژو به شدت آسیب دید وروانه بیمارستان شد.46