دخالت فرانسه در امور ایران بابت توقیف نفتکش کره جنوبی

دخالت فرانسه در امور ایران بابت توقیف نفتکش کره جنوبی

به گزارش خبرگزارش فرانسه، وزارت امورخارجه فرانسه با انتشار بیانیه ای به موضوع توقیف یک نفتکش کره جنوبی توسط ایران به دلیل "آلوده کردن محیط زیست" واکنش نشان داد.


وزارت امورخارجه فرانسه در بیانیه خود گفته است که این اقدام ایران به تنش‌ها در منطقه دامن می زند.


وزارت امورخارجه فرانسه همچنین با تاکید بر لزوم احترام به قوانین دریانوردی آزاد، خواستار آزادی فوری این کشتی کره ای و خدمه آن شده است.


23311