جایزه جشنواره انگلیسی برای بازیگر ایرانی

جایزه جشنواره انگلیسی برای بازیگر ایرانی

جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره اسکرین پاور انگلستان به مجید پتکی برای بازی در فیلم کوتاه دیگری رسید.


فیلم کوتاه دیگری دومین ساخته مشترک برادران سامکو است که نویسندگی آن بر عهده سامان حسین پور، آکو زندکریمی بوده است.


این فیلم کوتاه توانست جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره اسکرین پاور انگلستان را دریافت کند.


فیلم کوتاه دیگری داستان مردی است که دیگری زندگی او را می رباید.


در این فیلم مجید پتکی، شنیا مظفریان، محمد کرمانشاهی، آسیه مرادی زر، حدیقه محمودی و شیوا صوفی محمودی ایفای نقش کرده اند.


۲۴۱۲۴۱