بیشتر ترانه‌ها سطحی شده‌اند

بیشتر ترانه‌ها سطحی شده‌اند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد اله‌یاری در این جلسه گفت: در شورای شعر ترانه و کلام  دفتر موسیقی، در بررسی ترانه ها حداقل ها مدنظر قرار می گیرد و موارد کیفی و حرفه ای در ترانه سرایی معمولا در جایزه ها و جشنواره ها بررسی می‌شود. سال گذشته در جایزه ترانه، ترانه های یک سال بررسی شد و  پس از یک بررسی اولیه، تعدادی ترانه را هیات داوران در مرحله دوم و سوم ارزیابی کرد.  امسال نیز ترانه های یکسال اخیر که به دفتر موسیقی رسیده توسط هیات داوران ارزیابی می شود. هدف این جایزه توجه به کیفیت و شناسایی ترانه های خوب و کار ایجابی در حوزه ترانه است. 


مسلم نادعلی زاده نیز گفت: بیش از چهار هزار پرونده ترانه های مهر ۱۳۹۸ تا مهر ۱۳۹۹ توسط هیات داوران جایزه ترانه ارزیابی شده که پس از ارزیابی اولیه هیات داوران، حدود ۱۰۰ ترانه برای ارزیابی نهایی انتخاب شد و پس از ارزیابی نهایی برگزیدگان معرفی می شوند. متأسفانه بیشتر ترانه ها سطحی شده‌اند و دستیابی به ترانه‌هایی که شاخص‌هایی را از لحاظ حرفه ای و فنی و محتوایی داشته باشند، کار دشواری است. 


در ادامه این جلسه داوران جایزه ترانه نظر خود را درباره جایزه ترانه بیان کردند. همچنین به پیشنهاد هیات داوران مقرر شد دبیرخانه جایزه در نامه‌ای به شرکت‌های موسیقی از آنها دعوت کند ترانه های برتر یکسال اخیر را به انتخاب خود، به دبیرخانه جایزه ترانه ارائه کنند. 


جایزه ترانه با هدف تجلیل و تشویق ترانه‌سرایان برتر، ترویج مفاهیم نو و ارزشمند در ترانه‌، حمایت و معرفی ترانه های برتر، به دبیری مسلم نادعلی‌زاده در سی و ششمین دوره جشنواره موسیقی فجر برگزار می‌شود.


سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر ۲۸ بهمن تا ۳ اسفند سال جاری به دبیری حسن ریاحی برگزار می شود.


۲۴۱۲۴۱