بایدن وزیر خارجه موقت را معرفی کرد

بایدن وزیر خارجه موقت را معرفی کرد

به گزارش شبکه ان بی سی نیوز، دولت بایدن تا زمان تایید گزینه های وی برای مدیریت  وزارتخانه ها و آژانس های دولتی آمریکا، به صورت موقت افرادی را برای اداره آنها انتخاب کرده است.


از میان افرادی که پست های مهم در وزارتخانه های آمریکا را به صورت موقت اشغال می کنند، می توان به نام های دیوید کوهن رییس موقت سازمان سیا، دن اسمیت وزیر خارجه و اندی باکول وزیر خزانه داری آمریکا اشاره کرد.