بانک جهانی: رشد منفی برابر اقتصادهای ایران و آمریکا در سال ۲۰۲۰

بانک جهانی: رشد منفی برابر اقتصادهای ایران و آمریکا در سال ۲۰۲۰

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش های دورنمای اقتصادی جهان متوسط رشد اقتصادی جهان در سال 2020 را منفی 4.3 دنیا برآورد و پیش بینی کرد اقتصاد جهان در سال 2021 به رونق بازگردد و رشد 4 درصدی را در این سال تجربه کند.


رشد اقتصادی جهان در سال 2019 بالغ بر 2.3 درصد اعلام شده بود. شیوع ویروس کرونا ضربه سختی به اقتصاد جهان زده و باعث افت شدید فعالیت های اقتصادی و تجاری در جهان طی سال 2020 شد.


پیش بینی بانک جهانی از رشد 4 درصدی اقتصاد جهان در سال 2021 با فرض مهار ویروس کرونا و گسترش تزریق واکسن این ویروس تهیه شده است.


به گزارش تسنیم، اگرچه تحریم های غیرانسانی آمریکا و پیروی خودخواهانه کشورهای جهان از این تحریم ها به عنوان یک عامل مهم، باعث رشد اقتصادی منفی در ایران طی سال 2020 شده است اما شیوع ویروس کرونا بسیاری از کشورهای دیگر جهان را نیز در رکود فرو برده است.


آمریکا که بانی تحریم ها علیه ایران بوده است با رشد منفی 3.6 درصدی اقتصاد خود در سال 2020 مواجه شده است این در حالی است که اقتصاد ایران با فاصله اندک رشد منفی 3.7 درصدی را در این سال تجربه کرده است.


رشد مفنی 3.6 درصدی اقتصاد آمریکا که در سال 2020 ثبت شده است حداقل طی 50 سال گذشته سابقه نداشته است. بررسی آمارهای بانک جهانی از سال 1971 به این سو نشان می دهد این رشد منفی طی این دوره 50 ساله بی سابقه بوده است.


اقتصاد منطقه یورو نیز از آسیب های کرونا در امان نمانده و بیش از دو برابر اقتصاد ایران در سال 2020 کوچک شده است. بانک جهانی رشد منفی 7.4 درصدی را برای اقتصاد منطقه یورو در سال 2020 برآورد کرده است.


عربستان سعودی رشد منفی بیشتری نسبت به ایران در سال 2020 را تجربه کرده است. رشد اقتصادی عربستان در این سال منفی 5.4 درصد اعلام شده است.


بر اساس گزارش بانک جهانی در میان اقتصادهای بزرگ، چین با رشد 2 درصدی روبرو شده است. رشد اقتصادی ژاپن نیز منفی 5.3 درصد، روسیه منفی 4 درصد و هند منفی 9.6 درصد برآورد شده است.


بانک جهانی پیش بینی کرده است اقتصاد ایران در سال 2021 وارد رونق شود و رشد 1.5 درصدی را در این سال به خود ببیند.223227