اپل واچ در بازار چند؟ / جدول نرخ‌ها

اپل واچ در بازار چند؟ / جدول نرخ‌ها

به گزارش خبرآنلاین، در بازار می‌توان ساعت‌های هوشمند برند اپل را حداقل با قیمت 4 میلیون و 890 هزار تومان و حداکثر تا بیش از 16 میلیون تومان خریداری کرد.


بیشتر بخوانید: 


قیمت ۱۵ گوشی پرفروش بازار


قیمت انواع اپل واچ 


 نام و مدلقیمتاپل واچ سری 3 سایز 38 مشکیاز 4,890,000 تا 6,790,000 تومانساعت هوشمند اپل واچ سری 4 مدل 40mm Space Grayاز 8,500,000 تا 12,300,000 تومانساعت هوشمند اپل واچ سری 5 مدل 44 میلی متری با بند مشکی و بدنه آلومینیومی خاکستریاز 6,750,000 تا 12,495,000 تومانساعت هوشمند اپل واچ سری 6 مدل 40 میلی متری با بند مشکی و بدنه آلومینیومی خاکستریاز 10,340,000 تا 13,404,000 تومانساعت هوشمند اپل واچ سری 6 مدل 44 میلی متری با بند مشکی و بدنه آلومینیومی خاکستریاز 10,945,000 تا 13,500,000 توماناپل واچ سری 3 سایز 42 سفیداز 5,250,000 تا 8,300,000 تومانساعت هوشمند اپل واچ سری SE مدل 44 میلی متری با بند مشکی و بدنه آلومینیومی خاکستریاز 8,300,000 تا 12,940,000 تومانساعت هوشمند اپل واچ سری 5 مدل 40 میلی متری با بند مشکی و بدنه آلومینیومی خاکستریاز 8,149,000 تا 11,499,000 تومانساعت هوشمند اپل واچ سری SE مدل 40 میلی متری با بند مشکی و بدنه آلومینیومی خاکستریاز 7,900,000 تا 8,749,000 تومانساعت هوشمند اپل واچ سری 6 مدل 40 میلی متری با بند آبی و بدنه آلومینیومی آبیاز 9,990,000 تا 16,752,300 تومانساعت هوشمند اپل واچ سری 3 سایز 38 سیلوراز 5,240,000 تا 6,730,000 تومان223224