آخرین قیمت‌ها در محدوده خیابان انقلاب/۴۵ متری ۱میلیارد دو ۲۰۰ میلیون تومان

آخرین قیمت‌ها در محدوده خیابان انقلاب/۴۵ متری ۱میلیارد دو ۲۰۰ میلیون تومان

به گزارش خبرآنلاین، در محلات مختلف واقع شده در اطراف خیابان انقلاب می توان واحدهای نوساز از متری ۴۰ تا ۶۴ میلیون تومان و آپارتمان های چندساله از متری ۱۶ تا ۵۶.۵ میلیون تومان نیز یافت.


بیشتر بخوانید: 


قیمت آپارتمان در خیابان سهروردی و شریعتی


بررسی ها نشان می دهد این محدوده پاسخگوی نیاز بیشتر خریداران است؛ با توجه به طول این خیابان ،محلات مختلفی در اطراف آن واقع شده اند که هرکدام قیمت جداگانه ای دارند اما همین مساله سبب شده تا افراد علاقمند به سکونت در مرکز شهر، دارای دایره انتخاب وسیعی از نظر سطح قیمت ها و محلات باشند.


برای نمونه در محدوده بهارشیراز می توان یک واحد ۴۵متری را به قیمت ۱.۲۰۰میلیارد تومان ، در خیابان کلهر یک واحد ۵۸متری را ۱.۶۸۰میلیارد تومان، یک واحد ۵۷ متری در خیابان اقبالی را به نرخ ۱.۲۵۰ میلیارد تومان، یک واحد ۸۳متری در خیابان صراف را به قیمت ۴.۷۰۰میلیارد تومان، یک واحد ۵۸متری در خیابان دانشگاه را به قیمت ۱.۳۵۰میلیارد تومان و یک واحد نوساز ۱۰۰ متری در خیابان رامسر به قیمت ۴میلیارد تومان خریداری کرد. 


قیمت املاک در خیابان انقلاب محدودهمتراژسن بناقیمت هر مترقیمت کلمحدوده بهار شیراز۴۵متر۲۰سال۲۶.۶۷۰میلیون۱.۲۰۰میلیاردصراف۸۳متر۱۱سال۵۶.۶۳۰میلیون۴.۷۰۰میلیاردمرادی نور۷۶متر۱۴سال۲۵میلیون۱.۹۰۰میلیاردفلسطین۱۰۰متربیش از ۳۰سال۲۹میلیون۲.۹۰۰میلیاردرامسر۱۰۰مترنوساز۴۰میلیون۴میلیاردکیکاووس۱۴۰مترنوساز۶۴میلیون۸.۹۶۰میلیاردسلمان فارسی۶۰متر۱۵سال۲۰.۸۳۰میلیون۱.۲۵۰میلیاردکلهر۵۸متر۹سال۲۸.۹۷۰میلیون۱.۶۸۰میلیارداقبالی۵۷متر۱۱سال ۲۲میلیون۱.۲۵۰میلیاردسپه سالار۹۵متر۱۷سال۲۱.۰۵۲میلیون۲میلیاردکارون۴۴متربیش از ۳۰سال۱۷.۰۴۵میلیون۷۵۰میلیوندانشگاه، قدیری۵۸متر۱۸سال۲۳.۲۸۰میلیون۱.۳۵۰میلیاردکفایی امانی۱۳۸متربیش از ۳۰سال۲۵میلیون۳.۴۵۰میلیاردکفایی امانی۵۶متر۱۹سال۱۶.۰۷۱میلیون۹۰۰میلیون۲۲۳۲۲۴