آخرین تغییر در قوانین برگزاری آزمون‌های الکترونیکی در وزارت علوم

آخرین تغییر در قوانین برگزاری آزمون‌های الکترونیکی در وزارت علوم


علی اکبر صفوی روز دوشنبه درباره نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم جاری دانشگاه ها، اظهار داشت: اساس کار دانشگاه ها در برگزاری امتحانات پایان ترم جاری در مقایسه با ترم تحصیلی گذشته تفاوتی ندارد، به این معنا که چارچوب و اختیارات اعلام شده برای ترم تحصیلی گذشته در ترم جاری هم اجرا می شود.


وی ادامه داد: برگزاری امتحانات مستمر به جای یک امتحان در پایان ترم گذشته به دانشگاه ها اعلام شد. از این رو استادانی که امکان اجرای این روش را نداشتند، با برخی مسائل مواجه شدند. اما اعضای هیأت علمی از ابتدای شروع ترم تحصیلی جاری، امتحانات مستمر را در دستور کار قرار دادند و به دلیل تجربه و تسلط بیشتر، برنامه ریزی مناسبی برای امتحانات انجام دادند.


رییس کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم خاطرنشان کرد: اعضای هیأت علمی برای هر شیوه از امتحانات پایان ترم می توانند یک نمره بگذارند و سر جمع این ارزیابی ها ملاک بهتری برای تصمیم گیری است.


صفوی درباره برگزاری امتحانات دروس عملی و کارگاهی، اظهار داشت: برنامه ریزی ها برای برگزای امتحانات حضوری دروس عملی و کارگاهی باید بر اساس پروتکل های دانشگاه ها باشد؛ اگر دانشگاهی امکان رعایت پروتکل های بهداشتی را دارد، امتحانات پایان ترم دروس عملی و کارگاهی را حضوری برگزار می کند اما اکثر دانشگاه ها سعی در برگزاری غیرحضوری امتحانات این دروس دارند.


وی افزود: برگزاری امتحانات پایان ترم دروس عملی در اولویت دانشگاه ها نیست؛ امتحانات حضوری این دروس نیازمند رفت و آمد دانشجو در محدودیت های کرونایی است. اگر هم این امتحانات برای عده ای حضوری برگزار شود، بحث عدالت آموزشی و امکانات به میان می آید. بنابراین، رعایت عدالت آموزشی در این زمینه اصل اول است و باید حداکثر بهره وری را در نظر بگیریم که این عدالت رعایت شود. در این بهره وری، امتحان دروس عملی و کارگاهی می تواند حضوری برگزار شود اما نباید الزام باشد.


عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز با بیان اینکه برخی دانشگاه ها با امکانات از راه دور شیوه های جایگزینی برای برگزاری امتحانات عملی ارایه می دهند، خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابی های به عمل آمده، بین ۷۰ تا ۸۰ درصد دانشگاه ها مشکل برگزاری دروس عملی و کارگاهی را به یک شکلی برطرف کرده اند اما برخی از آنها هنوز چالش دارند.


وی فرق نیمسال تحصیلی جاری با ترم تحصیلی گذشته را در افزایش تجربه اعضای هیأت علمی به منظور برگزاری کلاس های الکترونیکی و آشنایی با ابزارهای این آموزش اعلام کرد و گفت: اعضای هیأت علمی در این ترم، ابزارهای آموزش الکترونیکی را بهتر شناخته اند پس امکان برنامه ریزی بهتری وجود دارد.

47231